Eker - Mak - Eker - Mak Ekinoks Mibzer

Özelliker

  • Mahsulün daha bol, sağlıklı ve bereketli olmasına katkı sağlar.
  • Tek diskli, mekanik ve hidrolik kumandalı, 600 kg. kapasiteli olarak üretilen makinelerimiz, amonyum nitrat gübresini 22 m’ye, üre gübresini 16 m’ye homojen olarak atabilmektedir.
  • Çift diskli üretilen makinelerimiz, gelişen ve beygir gücü bakımından büyüyen traktörler için tamamen hidrolik kumandalı olarak 600 kg, 800 kg ve 1000 kg’lık kapasitelerde üretilmiştir. Kullanım amacına göre kanat açıları ayarlanarak ve diskleri değiştirilerek 10-18, 20-28 ve 30-36 m mesafelere atım yapabilme özelliğine sahiptir. Karıştırıcı sistemin hareketi, zincir yardımı ile yavaşlatılarak verildiği için kesinlikle gübreyi öğütmez. Dekara gübre atım miktarı daha tarlaya girmeden bir test kovası yardımıyla hassas olarak ayarlanabilir. Disk tablası üzerindeki kanat ve kanatçıkların ayarlanabilir özelliği ile tarladaki mahsulün boyuna göre atım yapmak mümkündür.
  • Taban sacı, pervane kanatları ve pervane tablası gibi gübre ile doğrudan temas eden ve korozyona maruz kalacak yerler paslanmaz sacdan yapılmıştır.
  • Sert cisimlerin sisteme zarar vermemesi için depo üzerinde elek mevcuttur.
  • Taşıma ve yerleştirme kolaylığı açısından tekerlek sistemi vardır.
  • Şaftlar, insan emniyeti (CE) açısından koruyuculu ve kaymalı sistemdir.
  • Boya öncesi yüzey temizliğinde çinko-fosfat sistemi kullanılarak kapalı ortamda fırın boya ile boyanıp kurutulmaktadır. Böylece tabiat şartlarından doğan doğal oksitlenmeye karşı metal yüzeylerin ömrü ve mukavemeti artırılmaktadır.
  • Bu iş genişliği ve teknik üstünlüğü ile emsallerine nazaran zamandan, yakıttan ve emekten tasarruf sağlanmakta olup, gelişmekte olan mahsul daha az çiğnenmektedir.