Eker - Mak - Eker - Mak Kültivatör

Eker - Mak Kültivatör

 • Toprak akışı rahatlatılarak, traktörün yakıt tüketiminin azalması sağlanmaktadır.
 • Yay kırılma ve sünme problemi yoktur.
 • Çizel ucu takılarak çizel görevi yapabilmektedir.
 • Anız çapası takılarak pulluk görevi yapabilmektedir.
 • Bilek boyları daha yüksektir, derin sürüm yapılabilmektedir.
 • Ön - arka ayak mesafesi daha fazladır.
 • Yan yana iki ayak arası genişlik artırılmıştır.
 • Bu mesafelerin artırılması ile özellikle nemin fazla olduğu bahar sürümlerinde toprak akışının çok daha rahat olması amaçlanmıştır.
 • Hasattan sonra genellikle yağmur yağmamakta ancak yine de ekim zamanına kadar toprağın ekim işlemine hazır hâle getirilmesi gerekmektedir. Toprağın tava gelmediği böyle durumlarda dar olan çapalar (anız çapası) takılarak pulluktan çok daha iyi bir şekilde anız sürümü yapılabilir.
 • Yine yağış sonrası tarlada istenmeden gelişen yabani otları temizlemek ve tohum yatağı hazırlamak için de daha geniş ve özel keskinliği olan ot çapaları (ikileme çapaları) takılarak ikileme amacıyla da kullanılabilir.
 • Ayrıca bu kültivatörlere çizel uçları takılmak suretiyle çizel olarak da kullanılabilmektedir. Kültivatörlerimiz, dişli tırmık veya dişli paletli döner tırmık (merdane) ya da her ikisiyle birlikte kombine edilebilmektedir.
 • Toprak içerisinde ağır şartlarda çalışan ikileme çapası, aşınmaya dayanıklı nitelikli çelik malzemeden imal edilmiştir.
 • Kültivatör baskı yayları ø20 ve ø12 mm yay çeliğinden iç içe geçmiş iki yaydan oluşmaktadır. Şase grubu üzerindeki montaj bağlantı elemanları tamamen St 52 nitelikli çelik malzemeden imal edilmektedir.